زمین لرزه در دماوند

شنبه, ۲۹ام آذرماه ۱۳۹۹
زلزله‌ای به بزرگی ۴ درجه دماوند را لرزاند و د رتهران و مازندارن احساس شد

زلزله در دماوند

زلزله‌ای به بزرگی ۴ درجه دماوند را لرزاند و درتهران و مازندارن احساس شد بر پایه آمار سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه […]
مشاوره رایگان / سفارش: 09121404930