شنبه, ۴ام دیماه ۱۴۰۰

خانم افسانه چهره آزاد و آقای شاهرخ فروتنیان

حضور خانم افسانه چهره آزاد و آقای شاهرخ فروتنیان در صنایع فلزی صانع برای سفارش حفاظ روی دیوار مدتی قبل این افتخار را داشتیم که در […]